Địa chỉ chữa bệnh xã hội tại Hà Nội

Bệnh xã hội là gì? Khi nào cần khám bệnh xã hội? Bệnh xã hội là tên gọi chung của những bệnh có khả năng lây nhiễm cho cộng đồng và ảnh hưởng đến toàn xã hội. Bệnh lý được gọi là bệnh xã hội nếu có những đặc điểm sau: Là bệnh phổ biến … Đọc tiếp Địa chỉ chữa bệnh xã hội tại Hà Nội